ELCOMTEL S.C.

ul. Garbarska 5
58 – 300 Wałbrzych
tel. (074) 849 49 20
fax. (074) 849 49 21
e-mail:elcomtel@elcomtel.pl

Zarząd
Ewa Leśniewska
tel. (074) 849 49 22
e-mail:ewa.lesniewska@elcomtel.pl
Marcin Winiarski
tel. (074) 849 49 25
e-mail:marcin.winiarski@elcomtel.pl

Sekretariat
tel. (074) 849 49 20
fax. (074) 849 49 21
e-mail:elcomtel@elcomtel.pl

Dział Handlowy
tel. (074) 849 49 25
fax. (074) 849 49 21
e-mail:elcomtel@elcomtel.pl

Serwis
tel. (074) 849 49 24
tel. (074) 849 49 20
e-mail:serwis@elcomtel.pl