system-lacznosci-bezprzewodowej-hipath-cordless-office

W systemie HiPath Cordless Office zastosowane zostały następujące standardy łączności bezprzewodowej:
• DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication),
uznany na całym świecie standard dla łączności radiowej. Dla użytkowników oznacza to doskonała jakość dźwięku i zabezpieczenie przed podsłuchem.
• GAP (Generic Access Profile),
Standard umożliwiający współpracę aparatów bezprzewodowych różnych producentów. W oparciu o nowoczesne standardy DECT i GAP, HiPath Cordless Office oferuje użytkownikom szeroką gamę funkcji.
Funkcje
Słuchawki Gigaset 4000C/Gigaset 4000C Micro/Gigaset active
Wszechstronność i mobilność  aparatów Gigaset 4000C, 4000C mikro i Gigaset active sprawia, że są to ulubione przez użytkowników modele telefonów bezprzewodowych. Zapewniają one znakomitą cyfrową jakość dźwięku, wysoki poziom
odporności na podsłuchy oraz duży zasięg działania (do 50 metrów w budynkach oraz do 300 m na zewnątrz).Poza niskimi kosztami inwestycji i eksploatacji, aparaty te są łatwe w obsłudze, w czym znaczną rolę odgrywa 4-wierszowy
wyświetlacz współpracujący z przyciskami do wybierania poszczególnych pozycji menu.
Inną zaletą jest ochrona dostępu do całego systemu bezprzewodowego:
użytkownicy telefonów bezprzewodowych pracujących w innych systemach nie mogą bez upoważnienia zyskać dostępu do systemu Cordless Office, gdyż  aparaty rejestruje się w systemie w sposób scentralizowany. Aparaty systemu HiPath Cordless Office umożliwiają telefonowanie w całym obszarze zasiągu systemu, a użytkownicy mogą korzystać z funkcji systemu komunikacyjnego w dowolnym miejscu na terenie firmy.
Stacje bazowe
Stacje bazowe tworzą komórki radiowe dla potrzeb łączności bezprzewodowej. Za pomocą 1 do 3 łączy UP0/E są one dołączane do modułu łączności radiowej w centrali lub za pomocą 1 interfejsu UP0/E bezpośrednio z układem sterowania systemem. Rodzaj połączenia zależy od wariantu systemu. Pozwala to na zestawienie równocześnie do 12 połączeń za pośrednictwem jednej stacji bazowej (w przypadku przyłączenia 3 interfejsów UP0/E). Lokalizacja stacji bazowych jest określana przez specjalistów firmy Siemens po dokonaniu pomiarów pola i warunków radiowych oraz opracowanego na tej podstawie projektu. W celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi stacja bazowa może być zamknięta w ogrzewanej obudowie.
Przyłączenie do systemu
Zależności od pojemności systemu, aparaty są przyłączane do systemu za pośrednictwem centrali radiowej lub bezpośrednio do układu sterowania. Administrowanie danymi użytkowników realizowane jest dla całego systemu bezpośrednio przez oprogramowanie systemowe, co znacznie ułatwia zarządzanie systemem. Liczba stacji bazowych
i aparatów pracujących w systemie uzależniona jest od jego pojemności. Każde z łączy UP0/E może udostępniać 2 lub 4 kanały głosowe w zależności od konfiguracji sprzętowej, wskutek czego możliwe jest równoczesne zestawianie do 250 połączeń na całym obszarze z 4 centralami radiowymi oraz 64 stacjami bazowymi. W przypadku bezpośredniego połączenia, maksymalna liczba stacji bazowych wynosi 7, liczba zestawionych połączeń wynosi 28.
Połączenia jednokomórkowe
W systemach HiPath 3300/3350/3500/3550 dostępna jest wersja podstawowa w postaci jednokomórkowej ze stacji bazowej BS3/S. Przy dwóch realizowanych połączeniach, rozwiązanie to pozwala na obsługę do 8 aparatów.
Technologia Wielokomórkowa
Pokrycie radiowe wymagane w budynkach lub na terenie firmy osiąga się przez zastosowanie wielu stacji bazowych. Komórki radiowe stacji bazowych zainstalowanych w firmie nakładają się w taki sposób, że bez zakłóceń można zestawiać i prowadzić rozmowy na całym obszarze (roaming i przekazywanie połączeń).
Łączenie systemów w sieci

W przypadku systemów połączonych w sieć dostępności abonenta można rozszerzyć na całą sieć w drodze roamingu pomiędzy systemami i wykorzystania funkcji przekazywania połączeń. Roaming pomiędzy systemami W sieci złożonej z maksymalnie 16 systemów, funkcja roamingu międzysystemowego umożliwia dostęp do użytkownika poprzez ten sam numer wewnętrzny. Niezbędne są do tego połączenia pomiędzy systemami wykorzystujące specjalny protokół Siemensa o nazwie CorNet N. Po przejęciu do innej lokalizacji, słuchawka aparatu rejestruje się tam przy użyciu swojego kodu PIN i numeru książki telefonicznej. Informacja ta jest przesyłana połączeniem cyfrowym do systemu pierwotnego, dostarczając informacji o lokalizacji użytkownika, co umożliwia mu automatyczne kierowanie połączeń przychodzących za pośrednictwem łączy między systemami.

Opis w pliku PDF

hipathcordlessoffice_03_05_pl