hipath-3800

HiPath 3800

HiPath 3800 to nowoczesna platforma komunikacyjna integrująca dane i głos, zawierająca elementy serwerów teleinformatycznych, przeznaczona do zastosowania w sieciach telekomunikacyjnych i strukturalnych, wykorzystujących protokoły a/b, EDSS1 oraz TCP/IP.

Systemy dedykowane są grupie średnich i dużych przedsiębiorstw i poważnie ograniczyć koszty związane z transmisją mowy oraz danych pomiędzy oddziałami.

Systemy HiPath 3800 mogą być programowane i utrzymywane centralnie za pomocą narzędzi serwisowych z wykorzystaniem sieci IPsystemem jest wydajne, niezależne od wielkości systemu.

Poszczególne aplikacje integruje się z systemem w postaci dodatkowych modułów lub przyłącza za pośrednictwem otwartych interfejsów.

Urządzenia mogą zostać doposażone w karty rutera OptiClient 130.

Klienci sieci LAN, użytkownicy aparatów systemowych i analogowych, a także agenci firmowego centrum informacyjnego mogą korzystać z funkcjonalności zintegrowanego systemu rozdziału połączeń Automatic Call Distribution HiPath ProCenter Office.

HiPath 3800 w połączeniu z rozwiązaniami łączności bezprzewodowej HiPath Cordless .

Dzięki specjalnym adapterom podłączonym bezpośrednio do telefonówOptiPoint możliwe jest dostosowanie funkcjonalności aparatu do potrzeb danego stanowiska pracy.umożliwia stworzenie spójnego systemu łączności z wykorzystaniem telefonów systemowych i DECT przekazywania wiadomościUnified Messaging i usług Call Center i bramy HG 1500 z interfejsami typu Ethernet 10/100 Mbit/s. Umożliwiają one realizację usług telefonii IP, obsługując do 500 aparatów IP lub aplikacji telefonii VoIP (Line Modul Interfejs 10 Mbit/s z protokołem TCP/IP), ISDN (zintegrowany modem) lub analogowejPTSN (zintegrowany modem). Oprogramowanie zarządzające oraz oddziałom korporacji dysponującym sieciami telekomunikacyjnymi oraz strukturalnymi LAN. Serwery obsługują do 250 kanałów łączy cyfrowych ISDN z interfejsem BRA (S0) / PRA (S2),768 abonentów telefonii przewodowej, wykorzystującej aparaty cyfrowe rodziny optiPoint, standardowe aparaty analogowe oraz 250 urządzeń telefonii bezprzewodowej DECT. Urządzenia mają możliwość sieciowania za pomocą protokołów Cornet-N oraz QSig oraz komutację pakietów. Pozwala to zwiększyć liczbę abonentów do ponad 1000

Funkcje podstawowe:
lista osób dzwoniących
W telefonach systemowych z wyświetlaczem zapisywane są połączenia nieodebrane,o ile otrzymują identyfikację numeru rozmówcy (ISDN).
funkcja „nie przeszkadzać”
Uczestnik może zablokować ruch przychodzący. Dzwoniący słyszą wtedy sygnał zajęcia linii. W przypadku osób upoważnionych (centrala) ochrona ta może zostać przerwana.
przejmowanie połączeń
Połączenia mogą być przejmowane w ramach określonej grupy lub przez innych uprawnionych użytkowników spoza grupy.
włączanie na trzeciego
Uprawnieni użytkownicy mogą włączać się bezpośrednio do prowadzonej rozmowy.
klasy uprawnień
Każdemu uczestnikowi korzystającemu z centrali abonenckiej można przypisywać różne rodzaje upoważnień abonenckich. Można wyróżnić następujące poziomy uprawnienia:
– pełny dostęp abonencki,
– ograniczony dostęp do funkcji wyjścia do miasta,
– brak dostępu wyjścia do miasta.
zapowiedzi
Poprzez telefony systemowe lub interkom (np. w pokoju przyjęć).
rejestrowanie kosztów połączeń
Dla każdego urządzenia końcowego lub każdej linii abonenckiej. W liniach bez impulsów taryfikacyjnych następuje wyświetlenie czasu trwania połączenia.
wywołanie grupowe
Umożliwia uprawnionym użytkownikom rozsyłanie komunikatów do maks. 150 grup zawierających maksymalnie do 20 uczestników. Poszczególni uczestnicy mają możliwość chwilowego odłączania się od grupy.
przyciski liniowe (MULAP)
Za pomocą przycisków liniowych można tworzyć następujące konfiguracje:
– zespoły,
– funkcje szefa/sekretarki,
– komfortowy aparat przenośny dostępny równolegle pod jednym numerem z telefonem optiPoint 500 (tylko w połączeniu z systemem HiPath Cordless EM).
wewnętrzna książka telefoniczna
Numery wewnętrzne są zapamiętywane wraz z kojarzonymi z nimi nazwami. W telefonach systemowych można przeszukiwać te same numery i wybierać bezpośrednio z listy.
wybieranie skrócone
W każdym telefonie można zapamiętać do 10 numerów końcowych, a w systemie do 1000.
przełączanie
Pomiędzy dwoma istniejącymi połączeniami (funkcja maklerska).
teksty wiadomości
Za pośrednictwem wyświetlacza uczestnikom grupy można przesłać wstępnie zdefiniowane krótkie teksty (np. „wizyta gościa” lub teksty redagowane samodzielnie (dotyczy tylko aparatów optiPoint 500 Memory).
komunikaty tekstowe przesyłane do aparatu Cordless EM
Między aparatami systemowymi Cordless EM można przesłać predefiniowane informacje tekstowe.
w razie nieobecności
Można pozostawić odpowiednie komunikaty (np. „Wracam o godz. …”).
identyfikator projektu
Wprowadzając odpowiedni identyfikator projektu (maksymalnie do 11 znaków), można również podczas rozmowy przypisywać koszty połączeń telefonicznych odpowiednim projektom.
ukrycie numeru
Dzwoniący może blokować wyświetlanie swojego numeru przy połączeniach ISDN.
sygnalizacja połączenia
Różna dla połączeń wewnętrznych, zewnętrznych, powtórnych i zwrotnych.
dzwonienie równoczesne
Wywołanie może być równocześnie sygnalizowane na wielu telefonach.
funkcja domofonu i otwieranie drzwi
Dla telefonu przy wejściu i funkcji otwierania drzwi.
powtórne wybieranie numeru
(Rozszerzone) trzech ostatnio wybieranych numerów.