hipath-3500-i-hipath-3550

HiPath 3500 i HiPath 3550 to nowoczesna platforma komunikacyjna integrująca dane i głos. Przeznaczona jest do zastosowania w sieciach telekomunikacyjnych i strukturalnych LAN z protokołami a/b, EDSS1 oraz TCP/IP. Systemy dedykowane są grupie średnich i dużych przedsiębiorstw pracującymi z protokołem TCP/IP.

Systemy HiPath 3500 i HiPath 3550 mogą być programowane oraz utrzymywane centralnie z wykorzystaniem sieci IP jest niezależne od wielkości systemu. Poszczególne aplikacje integruje się z systemem w postaci dodatkowych modułów lub przyłącza za pośrednictwem otwartych interfejsów.

Urządzenia mogą zostać doposażone w karty rutera i bramy HG 1500 z interfejsami typu Ethernet 10/100 Mbit/s. Umożliwiają one realizację usług telefonii IP, obsługując np. do 192 aplikacji telefonii VoIP OptiClient. (interfejs z protokołem TCP/IP), linii ISDN (modem) lub analogowej (modem).Oprogramowanie zarządzające oraz oddziałom korporacji dysponującym sieciami telekomunikacyjnymi oraz strukturalnymi LAN. W przypadku istnienia filii i oddziałów terenowych firmy połączenia sieciowe z innymi systemami realizuje się za pomocą protokołów sieciowych CorNet-N i QSig lub połączeń między sieciami LAN

Klienci sieci LAN, użytkownicy aparatów systemowych oraz analogowych, mogą korzystać z funkcjonalności systemu rozdziału połączeń Automatic Call Distribution HiPath ProCenter Office oraz rozwiązań jedno i wielostanowiskowych CTI.

HiPath 3300 i HiPath 3350 w połączeniu z rozwiązaniami łączności bezprzewodowej HiPath Cordless EM.
Dzięki specjalnym adapterom podłączonym bezpośrednio do telefonówOptiPoint 500 możliwe jest dostosowanie funkcjonalności aparatu do potrzeb stanowiska pracy. umożliwia stworzenie spójnego systemu łączności z wykorzystaniem telefonów systemowych i aparatów typu DECT
przekazywania wiadomości Unified Messaging i usług Call Center

Funkcje podstawowe:
lista osób dzwoniących
W telefonach systemowych z wyświetlaczem zapisywane są połączenia nieodebrane,o ile otrzymują identyfikację numeru rozmówcy (ISDN).
funkcja „nie przeszkadzać”
Uczestnik może zablokować ruch przychodzący. Dzwoniący słyszą wtedy sygnał zajęcia linii. W przypadku osób upoważnionych (centrala) ochrona ta może zostać przerwana.
przejmowanie połączeń
Połączenia mogą być przejmowane w ramach określonej grupy lub przez innych uprawnionych użytkowników spoza grupy.
włączanie na trzeciego
Uprawnieni użytkownicy mogą włączać się bezpośrednio do prowadzonej rozmowy.
klasy uprawnień
Każdemu uczestnikowi korzystającemu z centrali abonenckiej można przypisywać różne rodzaje upoważnień abonenckich. Można wyróżnić następujące poziomy uprawnienia:
– pełny dostęp abonencki,
– ograniczony dostęp do funkcji wyjścia do miasta,
– brak dostępu wyjścia do miasta.
zapowiedzi
Poprzez telefony systemowe lub interkom (np. w pokoju przyjęć).
rejestrowanie kosztów połączeń
Dla każdego urządzenia końcowego lub każdej linii abonenckiej. W liniach bez impulsów taryfikacyjnych następuje wyświetlenie czasu trwania połączenia.
wywołanie grupowe
Umożliwia uprawnionym użytkownikom rozsyłanie komunikatów do maks. 150 grup zawierających maksymalnie do 20 uczestników. Poszczególni uczestnicy mają możliwość chwilowego odłączania się od grupy.
przyciski liniowe (MULAP)
Za pomocą przycisków liniowych można tworzyć następujące konfiguracje:
– zespoły,
– funkcje szefa/sekretarki,
– komfortowy aparat przenośny dostępny równolegle pod jednym numerem z telefonem optiPoint 500 (tylko w połączeniu z systemem HiPath Cordless EM).
wewnętrzna książka telefoniczna
Numery wewnętrzne są zapamiętywane wraz z kojarzonymi z nimi nazwami. W telefonach systemowych można przeszukiwać te same numery i wybierać bezpośrednio z listy.
wybieranie skrócone
W każdym telefonie można zapamiętać do 10 numerów końcowych, a w systemie do 1000.
przełączanie
Pomiędzy dwoma istniejącymi połączeniami (funkcja maklerska).
teksty wiadomości
Za pośrednictwem wyświetlacza uczestnikom grupy można przesłać wstępnie zdefiniowane krótkie teksty (np. „wizyta gościa” lub teksty redagowane samodzielnie (dotyczy tylko aparatów optiPoint 500 Memory).
komunikaty tekstowe przesyłane do aparatu Cordless EM
Między aparatami systemowymi Cordless EM można przesłać predefiniowane informacje tekstowe.
w razie nieobecności
Można pozostawić odpowiednie komunikaty (np. „Wracam o godz. …”).
identyfikator projektu
Wprowadzając odpowiedni identyfikator projektu (maksymalnie do 11 znaków), można również podczas rozmowy przypisywać koszty połączeń telefonicznych odpowiednim projektom.
ukrycie numeru
Dzwoniący może blokować wyświetlanie swojego numeru przy połączeniach ISDN.
sygnalizacja połączenia
Różna dla połączeń wewnętrznych, zewnętrznych, powtórnych i zwrotnych.
dzwonienie równoczesne
Wywołanie może być równocześnie sygnalizowane na wielu telefonach.
funkcja domofonu i otwieranie drzwi
Dla telefonu przy wejściu i funkcji otwierania drzwi.
powtórne wybieranie numeru
(Rozszerzone) trzech ostatnio wybieranych numerów.

 

Wersja ścienna HiPath 3550:
do 84 abonentów, w tym 80 Up0E i 4 ab. – możliwa jest dalsza rozbudowa o kolejnych 80 abonentów Up0E ( Slave )
do 132 abonentów, w tym 124 ab i 8 Up0E. – możliwa jest dalsza rozbudowa o kolejnych 8 abonentów Up0E ( Slave )
do 192 abonentów IP
do 3 kart HG 1500
do 48 abonentów IP / kartę HG 1500
24 skrzynki poczty głosowej
7 stacji bazowych / 32 abonentów Cordless poprzez Up0E
16 stacji bazowych / 64 abonentów Cordless poprzez SLC16
jednostka z zasilaczem PSU

 

Wersja 19″ HiPath 3500:
do 60 abonentów, w tym 56 Up0E i 4 ab. – możliwa jest dalsza rozbudowa o kolejnych 56 abonentów Up0E ( Slave )
do 60 abonentów, w tym 52 ab i 8 Up0E. – możliwa jest dalsza rozbudowa o kolejnych 8 abonentów Up0E (Slave)
do 192 abonentów IP
do 3 kart HG 1500
do 48 abonentów IP / kartę HG 1500
24 skrzynki poczty głosowej
7 stacji bazowych / 32 abonentów Cordless