siemenas

Siemens optiPoint display module

ENB (Elektroniczny notatnik) – Elektroniczny notatnik na 640 wpisów z importem danych adresowych z komputera osobistego (np. kontakty z MS Outlook) w celu uaktualnienia adresów bazy
Przeglądarka WAP
– Zintegrowana przeglądarka WAP oferuje szybki dostęp do danych w Internecie i Intranecie.
Głosowe wybieranie numerów
– Nagranie głosowe można podłożyć pod maksymalnie 20 wpisów zawartych w elektronicznym notatniku (ENB).
LDAP
– interfejs dostępu online do katalogów lub centralnych baz danych adresowych do stałej aktualizacji danych w firmie.
Pomoc online
– Za pomocą przeglądarki WAP możliwe jest wywołanie pomocy online. Pomoc przechowywana jest centralnie w ramach sieci firmowej.
Aplikacja JAVA